Wat zijn privatieve en gemeenschappelijke delen?
WAT ZIJN PRIVATIEVE DELEN EN WAT ZIJN GEMENE DELEN?
De privatieve delen zijn deze delen van het gebouw die eigendom zijn van één mede-eigenaar: de woningen zelf (appartementen, eengezinswoningen, flats, enz.), maar ook kantoren, garageboxen, werkplaatsen, een eigen tuin…
De gemene delen worden gebruikt door alle mede-eigenaars of door minstens twee van de medeeigenaars. Zodra er sprake is van gemeenschappelijke infrastructuur is de wet op mede-eigendom van toepassing.

WIE BESLIST WAT PRIVATIEF IS EN WAT GEMEENSCHAPPELIJK?

Over het algemeen wordt die verdeling beslist op het ogenblik dat het gebouw voor een eerste keer wordt verdeeld: soms werd een gebouw gebouwd om te worden verkocht aan verschillende kopers, soms beslist een eigenaar om een bestaand gebouw op te delen in verschillende woningen die apart worden verkocht.
In beide gevallen is het de bouwpromotor die beslist over het statuut van de delen van het gebouw. De beschrijving van de privatieve en de gemene delen wordt vastgelegd in de statuten van het gebouw.

WAT IS DE BASISAKTE EN HET REGLEMENT VAN DE MEDE-EIGENDOM?

De basisakte en het reglement van de mede-eigendom vormen de statuten van het gebouw en ze zijn onderworpen aan een zeer formele procedure: een authentieke akte. De reden daarvoor is dat volgens de hypotheekwet de statuten van een gebouw moeten worden ingeschreven in een register op het hypotheekkantoor van het arrondissement (het zogenaamde hypothecair register).

Enkel via notaris

In dat register kunnen alleen authentieke akten worden ingeschreven. Meestal is de basisakte een notariële akte. De basisakte bevat de beschrijving van de eigendom met de gemeenschappelijke en privatieve delen. Ze bepaalt het aandeel van de gemeenschappelijke delen van elke privatieve eenheid. Dat aandeel wordt uitgedrukt in duizendsten (of tienduizendsten) en wordt bepaald op basis van de waarde van elke kavel.

WAT IS HET REGLEMENT VAN ORDE

De mede-eigenaars kunnen beslissen om een reglement van orde op te stellen waarin een aantal praktische zaken worden geregeld. Zo bijvoorbeeld: hoe laat worden de deuren gesloten? Zijn huisdieren toegelaten? Mag je je auto wassen in de gemeenschappelijke garage/tuin? De mede-eigenaars stellen zelf deze tekst op, eventueel met hulp van de syndicus of iemand anders.

Geen notaris nodig

Er is geen notaris bij nodig. Het reglement moet beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de vereniging van mede-eigenaars. Alle regels moeten worden gerespecteerd. De eigenaar die zijn eigendom verhuurt moet het reglement bezorgen aan zijn huurders of hen vertellen waar ze het kunnen vinden. De regels kunnen worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering. Het reglement van orde is nuttig om de relaties tussen mede-eigenaars te regelen. Het vormt de basis voor een harmonieus samenleven.

Bron: KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT
 18 - 05 - 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten