Welke verplichte documenten heb je nodig bij de verkoop van een woning in Vlaanderen?

Bij de verkoop van een woning of appartement heb je als verkoper een vrij uitgebreide informatieplicht. Om de kandidaat-koper voldoende te informeren en te beschermen, dien je tal van attesten voor te leggen.


Stedenbouwkundig uittreksel:

Dit attest geeft inzicht in de stedenbouwkundige bestemming, of er een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt, een verkavelingsvergunning van toepassing is, er een bouwovertreding of voorkooprecht op het goed van toepassing is. 


Overstromingsgevoeligheid:

In de verkoopsadvertentie - en later in de akte - moet vermeld worden of het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt.

Bodemattest:

Dit document geeft aan of de grond bij de verkoop al dan niet verontreinigd is.


Energieprestatiecertificaat (EPC):

Dit attest geeft op basis van een getal een indruk van het energieverbruik van de woning. Daarnaast geeft het mogelijke besparingstips. (Lees ook: Het ABC van het EPC)


Keuringsattest elektrische installatie:

Het attest geeft aan of de elektrische installatie aan de normen voldoet of niet. Bij een negatief attest moet de koper de installatie in regel brengen. 


Keuring stookolietank:

Dit attest bewijst dat de stookolietank gekeurd is. Ondergrondse tanks moeten om de drie jaar gecontroleerd worden, bovengrondse om de vijf jaar.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

Een verwijzing naar de vergunningsplicht (artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)


Postinterventiedossier:

In het postinterventiedossier (PID) zitten de verschillende plannen van een woning of gebouw, zoals het architectuurplan, maar ook de plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair. Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken.

Het postinterventiedossier (PID) wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer en hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het postinterventiedossier. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

Een postinterventiedossier is verplicht bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.


Eventuele herstelmaatregel:

Deze moet de notaris in een afzonderlijke akte opnemen, waarbij hij vermeldt dat de nieuwe eigenaar de verbintenis aangaat om de opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren. De notaris stuurt een afschrift van deze akte naar de stedenbouwkundige inspecteur.


Verkoop van een appartement?
In het geval van appartementen of andere vormen van mede-eigendom dienen ook de basisakte, het reglement van mede-eigendom en de verslagen van de algemene vergadering aan de koper bezorgd te worden. Koper dient tijdig de verslagen in te zien zodat hij op de hoogte is van de komende bv onderhoudswerkzaamheden/kosten!

Wilt u graag meer info over deze documenten, kan u mij altijd bereiken op tel.nr 0485-479759. Marit (P) Wilms Erkend Vastgoedmakelaar BIV 505431

Geen opmerkingen:

Een reactie posten