Nieuw herroepingsbeding en modelformulier bij bemiddelingsopdrachten

Sinds 31 mei 2014 treedt Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (WER) in werking die enkele gevolgen heeft voor de bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars.

De belangrijkste wijziging voor vastgoedmakelaars is dat de termijn voor het herroepingsbeding, de “bedenktijd” die de consument heeft na het afsluiten van een bemiddelingsopdracht buiten het vastgoedkantoor, verlengd wordt van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen (ongeacht of de vastgoedmakelaar voorafgaandelijk werd uitgenodigd door de consument). Ook moet de makelaar aan de bemiddelingsopdracht een modelformulier toevoegen voor het herroepen van het contract.

Voor bemiddelingsopdrachten die de vastgoedmakelaar binnen het vastgoedkantoor afsluit, blijft de herroepingstermijn 7 werkdagen.

Modelformulier voor het herroepen van het contract moet verplicht toegevoegd worden
 

Precontractuele informatie moet vooraf meegedeeld worden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten