Met welke kosten moet een koper van onroerend goed rekening houden?

De kosten bij de verkoop uit de hand zijn samengesteld uit de registratierechten, de algemene aktekosten en het honorarium van de notaris.

Wat de registratierechten betreft, betaalt u normaal het groot beschrijf. Soms worden deze rechten beperkt tot het klein beschrijf wanneer het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan een wettelijk vastgelegd bedrag, dat varieert naargelang het aantal kinderen ten laste. De tarieven van de registratierechten en de precieze regels voor de berekening verschillen naargelang het onroerend goed in Vlaanderen, Brussel of Wallonië ligt.

De algemene aktekosten hebben betrekking op een aantal uitgaven die de notaris moet maken om de akte op papier te kunnen zetten. De kosten voor het materiële werk zijn de fiscale en hypothecaire opzoekingen, aanvraag getuigschriften, overschrijving hypotheekkantoor en nabewerking.

Het honorarium van de notaris wordt berekend op de verkoopprijs van het onroerend goed en is uitgedrukt in een percentage van dat bedrag. Per schijf daalt dat wettelijk vastgelegd percentage.

Bij de aankoop van een woning (meestal nieuwbouwwoningen), kan er in bepaalde omstandigheden gevraagd worden om het BTW-tarief toe te passen in plaats van registratierechten te betalen.

Ook als een particulier zijn woning verkoopt, kan hij soms voor de BTW-regeling kiezen in plaats van registratierechten. Het voordeel is dat de verkoper de BTW die hij heeft betaald, kan terugkrijgen en een aantrekkelijke verkoopprijs kan bepalen.

Een verkoop van een nieuwbouw onder BTW-tarief kan tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het gebouw in bezit is genomen.

Berekening van de aktekosten voor aankoop (bestaand OR)

http://www.notaris.be/rekenmodule_aankoop.php
Geen opmerkingen:

Een reactie posten