Hoe genieten van de €1.000,- extra korting op de registratierechten bovenop de €15.000,-

Bij-abattement, maw €1000,- extra korting.
Verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning.


Wie via een hypothecaire lening de aankoop van zijn eerste en enige woning (of een voor een woning bestemde bouwgrond) financiert, kan een bijkomende vermindering krijgen van maximaal 1.000 euro op de te betalen registratierechten.

Om eenzelfde voordeel van €1.000,- te bekomen wordt een bij-abattement bij de aankoop van een woning of bouwgrond ingevoerd van:
 • €10.000,- bij toepassing van het gewoon tarief van 10% of 
 • €20.000,- bij toepassing van het verlaagd tarief van 5 % (beter bekend als het “klein beschrijf”). 
Samen met het abattement kan de koper bijgevolg genieten van een totale vermindering van de heffingsgrondslag van €25.000,- bij toepassing van het gewoon tarief en van €35.000,- bij toepassing van het klein beschrijf.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 januari 2009. Er moet gekeken worden naar de datum van de overeenkomst tussen partijen (‘het compromis’): het bij-abattement kan alleen van toepassing zijn bij overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2009.
Voorbeeld: Een koppel koopt hun enige woning. Het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen van de woning bedraagt €890,-. Het koppel heeft nog geen kinderen. De betaalde prijs bedraagt €200.000,- euro wat normaal is voor gelijkaardige woningen in de streek. Nu het koppel nog geen kinderen heeft en het kadastraal inkomen hoger is dan €745,- (niet-geïndexeerde limiet voor klein beschrijf) is het gewoon tarief van 10% van toepassing. De registratierechten zullen berekend worden op:
 • Verkoopprijs €200.000,- 
 • Abattement €15.000,- 
 • Bij-abattement €10.000,- (dit is het extra voordeel van €1.000,-) 
 • Totale prijs waarop de registratierechten nog moeten worden betaald, is dus nog: €175.000,-
Het koppel zal dus 17.500 euro (175.000 euro x 10%) in plaats van 20.000 euro registratierechten moeten betalen en geniet dus een voordeel van 2.500 euro.

Wat zijn de voorwaarden?
 • Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 • Alleen natuurlijke personen kunnen van deze maatregel gebruikmaken. 
 • Het onroerend goed dat u aankoopt ligt in het Vlaamse Gewest. 
 • Het onroerend goed is een woning of een bouwgrond. 
 • Het onroerend goed moet volledig en in volle eigendom worden aangekocht. Deze regeling geldt niet voor vruchtgebruik of blote eigendom. 
 • U moet er u vestigen binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop. 
 • Binnen deze termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) moet een hypothecaire inschrijving worden genomen. 
 • Op het moment dat de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) wordt gesloten, mag geen enkele van de kopers (of de kopers samen) volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. 
 • Alle kopers samen. Als u het goed met verschillende mensen samen aankoopt, moet elke koper aan alle voorwaarden voldoen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten