Hoe genieten van €15.000,- vrijstelling van registratierechten bij aankoop?

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten. Om van het abattement te kunnen genieten, moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. De koper moet een natuurlijk persoon zijn, 
  2. De woning zal de hoofdverblijfplaats worden van de koper (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop; binnen 3 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden), 
  3. De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom, 
  4. De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan van abattement genieten; evenals een tot woning te verbouwen goed), 
  5. Het goed moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, 
  6. Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil),de woning zal de hoofdverblijfplaats worden van de koper (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop; binnen 3 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden), 
  7. Men mag op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, geen volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België. 
  8. Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond. 

UITSLUITING:
  • Het bezit van een bouwgrond of van een woning, zelfs in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belet de toepassing van het abattement. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten