Welke verplichte documenten heb je nodig bij de verkoop van een woning in Vlaanderen?

Bij de verkoop van een woning of appartement heb je als verkoper een vrij uitgebreide informatieplicht. Om de kandidaat-koper voldoende te informeren en te beschermen, dien je tal van attesten voor te leggen.


Stedenbouwkundig uittreksel:

Dit attest geeft inzicht in de stedenbouwkundige bestemming, of er een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt, een verkavelingsvergunning van toepassing is, er een bouwovertreding of voorkooprecht op het goed van toepassing is. 


Overstromingsgevoeligheid:

In de verkoopsadvertentie - en later in de akte - moet vermeld worden of het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt.

Bodemattest:

Dit document geeft aan of de grond bij de verkoop al dan niet verontreinigd is.


Energieprestatiecertificaat (EPC):

Dit attest geeft op basis van een getal een indruk van het energieverbruik van de woning. Daarnaast geeft het mogelijke besparingstips. (Lees ook: Het ABC van het EPC)


Keuringsattest elektrische installatie:

Het attest geeft aan of de elektrische installatie aan de normen voldoet of niet. Bij een negatief attest moet de koper de installatie in regel brengen. 


Keuring stookolietank:

Dit attest bewijst dat de stookolietank gekeurd is. Ondergrondse tanks moeten om de drie jaar gecontroleerd worden, bovengrondse om de vijf jaar.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

Een verwijzing naar de vergunningsplicht (artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)


Postinterventiedossier:

In het postinterventiedossier (PID) zitten de verschillende plannen van een woning of gebouw, zoals het architectuurplan, maar ook de plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair. Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken.

Het postinterventiedossier (PID) wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer en hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het postinterventiedossier. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

Een postinterventiedossier is verplicht bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.


Eventuele herstelmaatregel:

Deze moet de notaris in een afzonderlijke akte opnemen, waarbij hij vermeldt dat de nieuwe eigenaar de verbintenis aangaat om de opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren. De notaris stuurt een afschrift van deze akte naar de stedenbouwkundige inspecteur.


Verkoop van een appartement?
In het geval van appartementen of andere vormen van mede-eigendom dienen ook de basisakte, het reglement van mede-eigendom en de verslagen van de algemene vergadering aan de koper bezorgd te worden. Koper dient tijdig de verslagen in te zien zodat hij op de hoogte is van de komende bv onderhoudswerkzaamheden/kosten!

Wilt u graag meer info over deze documenten, kan u mij altijd bereiken op tel.nr 0485-479759. Marit (P) Wilms Erkend Vastgoedmakelaar BIV 505431

Burenpremie voor wie samen renoveert

Vanaf 1 januari kan wie samen met zijn buren minstens tien woningen in dezelfde straat of wijk energiezuiniger maakt, een premie krijgen. De premie bedraagt maximaal 400 euro per woning en komt bovenop de bestaande energiepremies. Alle gemaakte kosten, zoals het opvragen van offertes of de begeleiding van de werken komen in aanmerking. Zie ook onze eerdere communicatie hieromtrent.
De Vlaamse Regering wil er zo voor zorgen dat er sneller en meer gerenoveerd wordt. De maatregel kan interessant zijn in wijken die in dezelfde periode gebouwd zijn en die gelijkaardige mankementen vertonen. Door collectief te renoveren kunnen ook betere prijzen verkregen worden. Het gezamenlijke project moet op voorhand geregistreerd worden bij de distributienetbeheerder, die ook zal zorgen voor de uitbetaling van de premie. Meer informatie vind je hier terug.

ENKELE REDENEN WAAROM JE EEN LEGE WONING BETER KUNT INRICHTEN VOOR DE VERKOOP!

Niet ingerichte woningen verkopen minder snel. Waarom, dat lees je hieronder...


De ruimte is minder goed in te schatten
Mensen kunnen een ruimte minder goed inschatten als deze leeg is. Past er nu wel of geen bed in die smalle kamer? Gaat onze zetel wel passen? En hoe ga ik deze ruimte nu handig inrichten? Lege ruimtes ogen ook nog eens kleiner. Door de woning in te richten laat je juist de mogelijkheden van elke kamer zien.


Oneffenheden vallen opMocht de woning niet perfect opgeknapt zijn, dan vallen eventuele oneffenheden veel meer op. Denk aan een kleine beschadiging op de muur, een stopcontact op een vreemde plek of een afdruk van een kast. Natuurlijk kun je deze oneffenheden allemaal wegwerken door bijvoorbeeld alle muren opnieuw te stuken en te schilderen, maar de praktijk leert dat de meeste verkopers dergelijke grote klussen niet meer willen oppakken. Een woning inrichten gaat dan eenvoudiger. En ja, ook dan moet ik mensen soms adviseren om toch te gaan schilderen, omdat de kleur op de wand te aanwezig of te donker is.


Sfeer ontbreektEen huis kopen blijft een gevoelsding. Naast dat het huis op de juiste locatie moet staan, moet het huis ook goed voelen. Het moet passen bij de levensstijl die de aspirant koper voor ogen heeft. Door de woning in te richten en er een bepaalde sfeer neer te zetten, spreek je het gevoel van de aspirant koper aan. Dat verkoopt!

Stermakelaars kan u helpen om uw leeg huis zo goedkoop mogelijk in te richten.
Tevens helpen wij vrijblijvend met vastgoedstyling. 
Voor meer info bel 0485-479759.